Hvornår kan en lejer opsiges?

Vi har i mange år hørt skrækhistorier om boligejere, der har udlejet deres bolig, og så ikke har kunnet få den tilbage, når de selv skulle bruge den. Heldigvis er nogle af de urimelige forhold blevet rettet i den nye lejelov, som trådte i kraft d. 1. juni 2015. Gennem lejeloven er lejer stadigvæk stærkt…

4. januar 2018

HE-ordningen II

HE-ordningen, altså den ordning med tilstandsrapport og elinstallationsrapport, er væsentlig i forbindelse med en hushandel og en sommerhushandel. Derimod benyttes den sjældent i forbindelse med en handel med ejerlejligheder. Det skyldes, at det ofte bliver for dyrt for sælger, at få lavet disse rapporter. Rapporterne skal nemlig ved ejerlejligheder ikke blot udformes for den lejlighed,…

27. december 2017

HE-ordningen

HE-ordningen er normalt kendt, som den ordning der indebærer, at der laves en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Vi anbefaler næsten altid sælger, at der bliver udformet en sådan rapport, idet den i høj grad er en beskyttelse af sælger og samtidig en fordel for køber. Hvis sælger vælger at få lavet disse rapporter, så er…

27. december 2017

Beboelse i kælder II

Hvad skal der egentlig til for at få kælderen godkendt til beboelse? For at finde ud af det, må man ind i bygningsreglementet. Det absolut vigtigste krav her, er at gulvet skal ligge over det omgivende terræn mod mindst én af kældervæggene. Det betyder, at på denne side skal huset ligne et normalt hus. Hvis…

13. december 2017

Beboelse i kælder

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at bo i en kælder. På trods af det, er der alligevel mange boligejere, der benytter kælderen til beboelse. Der er mange eksempler på, at dette har skabt store problemer for sælgerne af huse. Et skræmmende eksempel, er et ægtepar med tre børn, som havde brugt kælderen til beboelse…

17. november 2017

Fejl og mangler

Som blev nævnt i en tidligere klumme, skal man kunne stole på, at det, der loves i købsaftalen, også er det man får. Et af de tilfælde, der har givet anledning til mange konflikter, er forkerte oplysninger om arealet af den bolig der handles. Her er udgangspunktet, at boligen skal have det areal, som salgsopstillingen…

17. november 2017

Købsaftalen II

Man må heller ikke snyde hinanden i en bolighandel, derfor er sælger forpligtet til at oplyse køber om alt det, som man må regne med er væsentligt for køber at vide i den pågældende handel. Lad os tage et eksempel: et år efter at køber har overtaget huset, begynder pudsen at falde af, det bliver…

3. november 2017

Købsaftalen

  Købsaftalen er det vigtigste dokument i en handel med en bolig. Købsaftalen består af to dele: en standart del, som sørger for at regulere de tvister, som der er erfaring for vil kunne opstå. Det kan være at en sælger har gravet nogle flotte buske op, og plantet dem i sin nye have. Her…

23. oktober 2017

Forældrekøb IV

Salg af forældrekøbsboligen. Vi har indenfor den sidste måned solgt to forældrekøbslejligheder og været køberrådgiver på andre to. I alle fire tilfælde har sælgere og købere ikke været på det rene med, at sælger som udgangspunkt skal betale ejendomsavanceskat.   Hvad er ejendomsavanceskat? Ejendomsavanceskat er en skat, som betales af den gevinst, man har haft…

23. oktober 2017

Forældrekøb III

Den unges økonomi ved forældrekøb. Fastsættelse af huslejen: Det kan være fristende at sætte huslejen lavt for at tilgodese den unge. Det er dog en dårlig idé. Huslejen skal fastsættes efter armslængdeprincippet, dvs. til markedslejen. Bliver lejen fastsat under det niveau, kan SKAT nemlig beskatte forældrene af forskellen mellem markedsleje og den opkrævede leje, idet…

9. oktober 2017

Forældrekøb II

  Udlejning af en forældrekøbsbolig Når et forældrekøb vedrører en ejerlejlighed eller en villa anses udlejeren (forældrene) for at være erhvervsdrivende, det betyder, at man kan bruge tre forskellige skatteordninger i forbindelse med udlejningen. De tre ordninger er den almindelige personskatteordning, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Den almindelige personskatteordning: Anvendes den almindelige personskatteordning vil overskuddet før renter…

2. oktober 2017

Forældrekøb

  Hvad er egentlig forældrekøb, og hvordan adskiller det sig fra andre køb? Det er spørgsmål, som vi ofte får stillet.   I det følgende vil vi besvare disse spørgsmål, ligesom vi vil komme ind på, hvad der er væsentlig at være opmærksom på i forbindelse med et forældrekøb. Sluttelig vil vi se på det…