Beboelse i kælder II

Hvad skal der egentlig til for at få kælderen godkendt til beboelse?

For at finde ud af det, må man ind i bygningsreglementet.

Det absolut vigtigste krav her, er at gulvet skal ligge over det omgivende terræn mod mindst én af kældervæggene. Det betyder, at på denne side skal huset ligne et normalt hus. Hvis huset ikke ligger på en skrånende grund må den ene kælderydervæg altså graves fri.

Herudover er der krav om at loftshøjden skal være mindst 2,30 m, og at der skal være mindst et vindue til det fri i hvert rum, ligesom der skal være en redningsåbning til det fri.

Kælderen må naturligvis heller ikke være kold og fugtig.

Det er nok de færreste kældre der lever op til disse krav, men selv om en kælder kan bringes til at leve op til bygningsreglementets krav, er det alligevel ikke sikkert at kommunen giver tilladelse, idet flere kommuner, som udgangspunkt ikke vil tillade beboelse i en kælder.

Tænker du på at få kælderen inddraget til beboelse, bør du kontakte kommunen først, for at få at vide præcis hvilke krav der stilles.

En forudsætning for, at kommunen kan godkende din kælder til beboelse, er, at ombygningen ikke gør, at den tilladte bebyggelsesprocent overskrides. Den del af kælderarealet som tæller med ved udregning af bebyggelsesprocenten er det areal hvor loftet ligger 1,25 meter eller mere over terræn, hvis dette ikke udvides, er der ingen problemer her.
Du kan med fordel like vores Facebook-side og følge med hver uge, du finder den ved at trykke her!
13. december 2017