Forældrekøb III

Den unges økonomi ved forældrekøb.

Fastsættelse af huslejen:
Det kan være fristende at sætte huslejen lavt for at tilgodese den unge. Det er dog en dårlig idé. Huslejen skal fastsættes efter armslængdeprincippet, dvs. til markedslejen. Bliver lejen fastsat under det niveau, kan SKAT nemlig beskatte forældrene af forskellen mellem markedsleje og den opkrævede leje, idet man anser den ’for lidt’ betalte husleje som en gave til barnet.
Det betyder, at den unge også kan blive straffet ved at skulle betale gaveafgift, hvis det beløb, som er betalt ’for lidt’, overstiger det beløb, som forældre afgiftsfrit kan give deres børn.

Boligsikring:
Den unge kan, ligesom andre der lejer deres bolig, få boligsikring. Her vil kommunen kræve, at der er lavet en skriftlig lejeaftale – det kan i øvrigt altid tilrådes, ligesom vi tilråder at den udformes af en professionel.

Fremleje af et værelse i boligen:
Det kan ofte være en god idé, at den lejlighed man køber til barnet er så stor, at man kan fremleje et værelse.
Det betyder at den unge kan få et væsentlig, og ofte skattefrit, tilskud til huslejen. Den unge skal kun betale skat af den del af lejeindkomsten der overstiger 2/3-del af huslejen med tillæg af varmeudgifterne.
Det er væsentligt, at det er den unge, som står som udlejer på lejekontrakten vedrørende det fremlejede værelse. Hvis det er forældrene, vil fremlejeren være beskyttet af lejelovens bestemmelser i langt højere grad, end hvis det er den unge der udlejer. I dette tilfælde kan lejeren af værelset normalt opsiges med en måneds varsel.

 

Fortsættes i næste uge………

 

Du kan med fordel like vores Facebook-side og følge med hver uge, du finder den ved at trykke her!

9. oktober 2017