Købsaftalen

 

Købsaftalen er det vigtigste dokument i en handel med en bolig.

Købsaftalen består af to dele: en standart del, som sørger for at regulere de tvister, som der er erfaring for vil kunne opstå. Det kan være at en sælger har gravet nogle flotte buske op, og plantet dem i sin nye have. Her fremgår det klart af købsaftalen, at det må han ikke, og han må derfor betale erstatning til køber.

Et andet punkt, der reguleres her, er de hårde hvidevares funktionsdygtighed, som er garanteret på overtagelsesdagen. Det betyder, at køber må afprøve dem, allerede den dag han overtager ejendommen, og straks gøre indsigelser direkte til sælger eller til ejendomsmægleren, hvis de ikke fungerer, som de skal. Hvis køber reklamerer senere har han tabt sin ret til erstatning.

Den anden del af købsaftalen er den specielle del, som regulerer de særlige forhold i netop denne handel. Hvis det således er væsentligt for sælger, at han får de flotte buske med, så må det indføres (fremhæves) i denne del af købsaftalen.

Det, der ofte kommer som en overraskelse for sælger, er, at salgsopstillingen, som ejendomsmægleren udfærdiger, er en integreret del af købsaftalen. Det, der loves i salgsopstillingen, skal holdes. Eller sagt på en anden måde: det, der står i en salgsopstilling, anses for en garanti til køber.

Man skal altså holde sig væk fra udtryk som ’nyt’ og ’nyere’, det er langtfra sikkert, at klageinstanser og domstole er enig i at køkkenet er nyt, hvis det er to år gammelt. Skriv i stedet årstallet for installationerne, hvis man vil fremhæve, at de er ny eller nyere, så kommer man ikke galt af sted.

Fortsættes næste uge……

 

Du kan med fordel like vores Facebook-side og følge med hver uge, du finder den ved at trykke her!

23. oktober 2017