Forældrekøb IV

Salg af forældrekøbsboligen.

Vi har indenfor den sidste måned solgt to forældrekøbslejligheder og været køberrådgiver på andre to. I alle fire tilfælde har sælgere og købere ikke været på det rene med, at sælger som udgangspunkt skal betale ejendomsavanceskat.

 

Hvad er ejendomsavanceskat?

Ejendomsavanceskat er en skat, som betales af den gevinst, man har haft på boligen. Altså af salgsprisen fratrukket den pris, man oprindelig købte til. Beløbet justeres med nogle fradrag før det beskattes.

Grunden til at ejerboliger normalt ikke beskattes ved salg er, at de fleste salg falder indenfor undtagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningsloven, den såkaldte parcelhusregel. En betingelse for, at man falder inden for denne regel, er, at ejeren selv skal have boet i boligen i løbet af sin ejertid.

Dette er jo netop som udgangspunkt ikke tilfældet ved forældrekøb.

 

Er der mulighed for at reducere eller helt undgå at betale ejendomsavanceskat ved forældrekøb?

Der findes muligheder for at reducere ejendomsavancebeskatningen væsentlig. Det er nemlig tilladt at sælge boligen til ens børn så lavt som til 85 % af den seneste ejendomsvurdering uden konsekvenser for hverken forældre eller den unge. Den unge kan så senere sælge uden at blive ejendomsavancebeskattet.

Vi tilbyder at beregne den mest optimale pris i sådan et tilfælde, samt at rådgive vedrørende de faldgruber, der kan være i en sådan handel.

En anden måde at undgå ejendomsavanceskat er, at forældrene flytter ind i boligen. Dette skal dog gøres således, at skat ikke kan påstå, at der er tale om en proformaindflytning alene med det formål at undgå ejendomsavancebeskatning.

Vi rådgiver også om hvorledes en sådan indflytning kan ske, således at man undgår beskatning.

 

 

Du kan med fordel like vores Facebook-side og følge med hver uge, du finder den ved at trykke her!

23. oktober 2017