Forældrekøb II

 

Udlejning af en forældrekøbsbolig

Når et forældrekøb vedrører en ejerlejlighed eller en villa anses udlejeren (forældrene) for at være erhvervsdrivende, det betyder, at man kan bruge tre forskellige skatteordninger i forbindelse med udlejningen. De tre ordninger er den almindelige personskatteordning, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen.

Den almindelige personskatteordning:
Anvendes den almindelige personskatteordning vil overskuddet før renter blive beskattet som almindelig indkomst, og altså i langt de fleste tilfælde med arbejdsmarkedsbidrag og topskatteprocenten og renterne vil få en lav fradragsværdi. Det er denne ordning, som forældrene vil blive beskattet efter, hvis de ikke aktivt tilvælger en af de andre to ordninger.
Personskatteordning vil altid være den dårligste for skatteyderne.

Kapitalafkastordningen:
Ved kapitalafkastordningen vil forældrene, ligesom ved personskatteordningen, skulle beskattes af overskuddet i virksomheden før renter, men før det beskattes, kan man i dette overskud fratrække et kapitalafkast, som udregnes som en procentdel af den bruttokapital, man har indskudt i virksomheden. Bruttokapitalen udgøres af boligens kontantværdi tillagt tinglysningsomkostninger samt udgifter til køberrådgiver. Procentsatsen fastsættes af Skat hvert år.

Kapitalafkastet vil altså få en fradragsværdi, der normalt svarer til topskatteprocenten og man skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Til gengæld skal der af kapitalafkastet svares kapitalindkomstskat, som jo har en langt lavere skatteprocent end topskat. Derudover sparer man arbejdsmarkedsbidraget.
En anden fordel ved kapitalafkastordningen er, at man ikke behøver revisor. En dygtig køberrådgiver kan lave et standartregnskab, som man så blot kan kopiere de følgende år.

Virksomhedsskatteordningen:
Virksomhedsskatteordningen vil ofte, men ikke altid, være den mest fordelagtige ordning.
Her beskatter man som udgangspunkt nettoindkomsten af udlejningen. Nettoindkomsten udgøres af bruttoindkomsten fratrukket renter. Det betyder, at renteudgifterne og udgifter til bidrag får den store fradragsværdi.

Virksomhedsskatteordningen er en lidt kompliceret ordning, som for de fleste kræver revisorbistand. Vi tilbyder dog, at du kan komme ind og få mere information om ordningen. Vi har også udviklet programmer, som gør det nemmere for dig at skippe revisoren.

Fortsættes i næste uge………

 

Du kan med fordel like vores Facebook-side og følge med hver uge, du finder den ved at trykke her!

2. oktober 2017