Forældrekøb

 

Hvad er egentlig forældrekøb, og hvordan adskiller det sig fra andre køb? Det er spørgsmål, som vi ofte får stillet.

 

I det følgende vil vi besvare disse spørgsmål, ligesom vi vil komme ind på, hvad der er væsentlig at være opmærksom på i forbindelse med et forældrekøb. Sluttelig vil vi se på det skattemæssige mens man ejer boligen, og endelig de skattemæssige forhold, når boligen skal afstås.

Hvad er et forældrekøb?
Et forældrekøb er et køb, hvor en eller flere køber en bolig med det formål at udleje den til en nærtstående, det kan typisk være et forældrepar, der køber til sit barn, men det kan også være et barn, der køber til sine forældre, det mest overraskende er nok, at man også kan købe til andre nærtstående, f.eks. en nabos datter, som skal begynde et studium, og som man gerne vil hjælpe ud ad den vanskelige boligsituation, der i dag er for studerende.

Hvad er forskellen på et forældrekøb og et almindeligt køb til udlejning?
Hvis man køber en bolig, med det formål at udleje den, vil man normalt ikke blive anset for at være forbruger, hvilket betyder at forbrugerbeskyttelseslovene ikke fuldt ud gælder i de pågældende handler. Det betyder f.eks., at køberen ikke har fortrydelsesret. Ved forældrekøb gælder forbrugerbeskyttelseslovene imidlertid fuldt ud.

En anden forskel er belåning med realkreditlån. I det almindelige tilfælde, altså hvor der ikke er tale om forældrekøb, vil det være vanskeligt at få fuld belåning (80 %). Belåningen vil typisk være afhængig af, hvad man får ind i husleje.
De fleste kreditforeninger giver normalt fuld belåning ved forældrekøb. Dette skal man imidlertid sørge for at få undersøgt før købet.
Det er derfor væsentligt, at man finder en køberrådgiver, som har en uddannelse indenfor det finansielle – og her tænker vi IKKE på en bankrådgiver, han er nok inde i disse sager, men er ikke neutral rådgiver, han er først og fremmest sælger.

Fortsættes næste uge…

Du kan med fordel like vores Facebook-side og følge med hver uge, du finder den ved at trykke her!

20. september 2017