Fejl og mangler

Som blev nævnt i en tidligere klumme, skal man kunne stole på, at det, der loves i købsaftalen, også er det man får. Et af de tilfælde, der har givet anledning til mange konflikter, er forkerte oplysninger om arealet af den bolig der handles. Her er udgangspunktet, at boligen skal have det areal, som salgsopstillingen…

17. november 2017

Købsaftalen II

Man må heller ikke snyde hinanden i en bolighandel, derfor er sælger forpligtet til at oplyse køber om alt det, som man må regne med er væsentligt for køber at vide i den pågældende handel. Lad os tage et eksempel: et år efter at køber har overtaget huset, begynder pudsen at falde af, det bliver…

3. november 2017

Købsaftalen

  Købsaftalen er det vigtigste dokument i en handel med en bolig. Købsaftalen består af to dele: en standart del, som sørger for at regulere de tvister, som der er erfaring for vil kunne opstå. Det kan være at en sælger har gravet nogle flotte buske op, og plantet dem i sin nye have. Her…

23. oktober 2017

Forældrekøb IV

Salg af forældrekøbsboligen. Vi har indenfor den sidste måned solgt to forældrekøbslejligheder og været køberrådgiver på andre to. I alle fire tilfælde har sælgere og købere ikke været på det rene med, at sælger som udgangspunkt skal betale ejendomsavanceskat.   Hvad er ejendomsavanceskat? Ejendomsavanceskat er en skat, som betales af den gevinst, man har haft…

23. oktober 2017

Forældrekøb III

Den unges økonomi ved forældrekøb. Fastsættelse af huslejen: Det kan være fristende at sætte huslejen lavt for at tilgodese den unge. Det er dog en dårlig idé. Huslejen skal fastsættes efter armslængdeprincippet, dvs. til markedslejen. Bliver lejen fastsat under det niveau, kan SKAT nemlig beskatte forældrene af forskellen mellem markedsleje og den opkrævede leje, idet…

9. oktober 2017