Forældrekøb II

  Udlejning af en forældrekøbsbolig Når et forældrekøb vedrører en ejerlejlighed eller en villa anses udlejeren (forældrene) for at være erhvervsdrivende, det betyder, at man kan bruge tre forskellige skatteordninger i forbindelse med udlejningen. De tre ordninger er den almindelige personskatteordning, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Den almindelige personskatteordning: Anvendes den almindelige personskatteordning vil overskuddet før renter…

2. oktober 2017

Forældrekøb

  Hvad er egentlig forældrekøb, og hvordan adskiller det sig fra andre køb? Det er spørgsmål, som vi ofte får stillet.   I det følgende vil vi besvare disse spørgsmål, ligesom vi vil komme ind på, hvad der er væsentlig at være opmærksom på i forbindelse med et forældrekøb. Sluttelig vil vi se på det…

20. september 2017